S vami. Pre vás.

7.10.2022
Zverejnenie volebného programu

Milí Zvolenčania, 

na mojej stránke od dnes nájdete môj kompletný volebný program.

Pred jeho zverejnením som ho predstavil a prediskutoval na troch verejných stretnutiach so Zvolenčanmi v dňoch 22., 27. a 29.9.

Ak by som mal svoj volebný program zosumarizovať do jednej vety, tak by znela:
„Mojim cieľom je, aby vo Zvolene ľudia radi žili, pracovali a trávili svoj voľný čas.“

S vami. Pre vás.

Vladimír Maňka