S vami. Pre vás.

30.10.2022
Poďakovanie

Milí Zvolenčania, ďakujem vám za dôveru ❤️. Veľmi si ju vážim. Pred voľbami sa podarilo zjednotiť tím 43 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva s rôznym politickým tričkom. Rovnako sa budem snažiť vytvoriť silný tím z novozvoleného mestského zastupiteľstva. 
Spolu s vami chceme naše mesto rozvíjať, aby ste v ňom radi žili, pracovali a trávili svoj voľný čas.
Teším sa na spoluprácu s vami.